CT10- 尼龙搭扣包 (10件)

保持电缆的有序。一包10个黑包搭扣。可预防: 无意断开插头;因电缆和电线杂乱无章而造成的事故。

  产品规格

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :3926100000
  :

  常见问题

  No FAQs here yet. Want to submit a question?