Flexibilní pracovní prostor

Flexibilní pracovní prostor sdílí více uživatelů. Činnosti na tomto pracovišti často trvají déle než dvě hodiny. Rozmanitost uživatelů vyžaduje snadno nastavitelný nábytek. Vedle nastavitelného nábytku může použití ergonomických zařízení pomoci při dosažení zdravého pracovního postoje. Displej by měl být snadno nastavitelný pro uživatele, to lze realizovat pomocí ramene monitoru, jako je R-Go Caparo 3. Když pracujete s papírovými dokumenty, držák Go Flex dokáže pracovat ergonomicky.
Konečně vstupní zařízení jako je myš R-Go HE myša R-Go Split klávesnice vám dokáže zkompletovat celé ergonimické řešení.