Mötesplats

En mötesplats kan inredas på ett antal olika sätt. Mötets typ och varaktighet avgör vilken typ av möbler och tillbehör man ska använda. R-Go Riser gör det enklare att läsa från en bärbar datorskärm under ett möte. Det är även rekommenderat att man använder separata inmatningsenheter som exempelvis R-Go HE mus och R-Go kompakt tangentbord.
Monthly ergonomic tip!

Do you not use the mouse for a while? Then take your hand off the mouse. This reduces muscle tension and stimulates blood circulation!