Satellitkontor

Ett satellitkontor används oftast för kortvarigt, tillfälligt datorarbete (max två timmar). Satellitkontor återfinns vanligtvis på offentliga platser och används av många olika personer varje dag. Förbättrad komfort och produktivitet kan uppnås genom att arbeta med ergonomiska enheter som R-Go Riser och separata inmatningsverktyg som R-Go HE mus och R-Go kompakt tangentbord.
Monthly ergonomic tip!

Do you not use the mouse for a while? Then take your hand off the mouse. This reduces muscle tension and stimulates blood circulation!