Med CPU-hållaren från R-Go kan du frigöra utrymme ovanpå skrivbordet och veta att CPU:n är i säkert förvar. Datorn skyddas från damm, smuts och stöld. Gör det även lättare att städa arbetsplatsen. Låter dig skapa en effektiv, säker och organiserad arbetsplats.